Sofiaängen är ett alternativ till heldygnsplacering för ungdomar som är i behov av en lugn miljö och anpassad pedagogik. Vi vänder oss till ungdomar mellan 13 och 20 år med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, hemmasittar-
problematik, inlärningssvårigheter och trauman.

Sofiaängens skola är öppen för ungdomar som är i behov av extra stöd.

Vi har både grundskola och gymnasium. På gymnasienivå erbjuder vi introduktionsprogram och samhällsvetenskapligt program.

Behandlingen och skolan är integrerade och pågår i samma lokaler.

Ungdomens individuella mål utgår ifrån behandlings- och skolmål.

När en människa mår dåligt påverkas de närmast anhöriga. Därför vänder vi oss även till ungdomarnas familjer. Varje behandlingsungdom har ett team omkring sig som jobbar med familjebehandling, individuell terapi och miljöterapi. Ungdomen får en kontaktperson vars uppgift är att säkerställa att ungdomen får de insatser som hen är i behov av samt en mentor från skolan.

De ungdomar som endast går i skolan på Sofiaängen får en mentor och erbjuds stödsamtal hos våra terapeuter.

Sofiaängen behandling tar inte emot ungdomar med missbruksproblematik eller pågående kriminalitet, inte heller ungdomar med omfattande aggressionsproblematik.

Nyheter