Kontakt

Bergsunds Strand 43 A, 117 38 Stockholm
08-428 86 50, info@sofiaangen.se

Françoise Bordenave
Verksamhetschef, 08-428 86 50

Rickard Strickert Elm
Rektor, 08-428 86 50

BEHANDLINGSPERSONAL OCH LÄRARE

Joshua Rumack
Lärare

Malin.lindberg
Bildlärare

Anna Wästerberg
Lärare

Maria Forssman 
Lärare

Håkan Karlsson
Leg. psykoterapeut

Mattias Martinsson
Lärare

Lina.johansson
Lärare

Karl Pelleschitz
Kock

Alla Sapkina
Specialpedagog

Ingegerd Rindström 
Leg. psykoterapeut

Marie Sjögren 
Leg. psykoterapeut

Sara Westerin
Speciallärare

Inger Ågren
Psykoterapeut

David Bergman
Barn och ungdomspsykiater

ELEVHÄLSAN

Francoise Bordenave
Skolkurator

Kerstin Strömblad
Skolläkare

Peppi van Vugt
Skolsköterska

Håkan Karlsson
Leg.Psykoterapeut