Kontakt

Bergsunds Strand 43 A, 117 38 Stockholm
Telefon 08-428 86 50, fax 08-428 86 40, info@sofiaangen.se

Françoise Bordenave
Verksamhetschef, 08-428 86 50

Maria Koskinen
Rektor, 08-428 86 50

Marina Berg
Administratör, ekonomiansvarig

BEHANDLINGSPERSONAL OCH LÄRARE

Andreas Almén 
Kock

Petter Bengtsson 
Lärare

Kalle Fogelberg
Vice verksamhetschef, leg. psykoterapeut

Maria Forssman 
Lärare

Siv Junestam 
SYV, Studie- och yrkesvägledare

Håkan Karlsson
Leg. psykoterapeut

Mattias Martinsson
Lärare

Kenneth Puleo 
Lärare

Catarina Purvin Gustavsson
Speciallärare

Ingegerd Rindström 
Leg. psykoterapeut

Marie Sjögren 
Leg. psykoterapeut

Karin Mingarini
Lärare

Sofija Terzic
Lärare

Inger Ågren
Psykoterapeut

David Bergman
Barn och ungdomspsykiater

ELEVHÄLSAN

Siv Junestam
SYV, Studie- och yrkesvägledare

Kerstin Strömblad
Skolläkare

Peppi van Vugt
Skolsköterska