Kontakt

Bergsunds Strand 43 A, 117 38 Stockholm
Telefon 08-428 86 50, fax 08-428 86 40, info@sofiaangen.se

Françoise Bordenave
Verksamhetschef, 08-677 31 02

Maria Koskinen
Rektor, 08-677 31 02

Marina Berg
Administratör, ekonomiansvarig

BEHANDLINGSPERSONAL OCH LÄRARE

Andreas Almén 
Köksansvarig och lärare i hemkunskap

Petter Bengtsson 
Lärare i svenska, historia och filosofi

Kalle Fogelberg
Vice verksamhetschef, leg. psykoterapeut

Maria Forssman 
Lärare i naturkunskap, NO

Siv Junestam 
SYV, Studie- och yrkesvägledare

Håkan Karlsson
Leg. psykoterapeut

Mattias Martinsson
Lärare i psykologi och SO, samhälle

Kenneth Puleo 
Lärare i bild

Catarina Purvin Gustavsson
Speciallärare

Ingegerd Rindström 
Leg. psykoterapeut

Marie Sjögren 
Leg. psykoterapeut

Karin Mingarini
Lärare i matematik och idrott

Sofija Terzic
Lärare i SO och engelska

Inger Ågren
Psykoterapeut

David Bergman
Barn och ungdomspsykiater

ELEVHÄLSAN

Siv Junestam
SYV, Studie- och yrkesvägledare

Kerstin Strömblad
Skolläkare

Peppi van Vugt
Skolsköterska